Demografia

Najnowsze statystyki pokazują spadek liczby mieszkańców miasta do 205 934 w połowie 2009 roku. Dzieje się tak głównie dlatego, że spora część mieszkańców przenosi się do pobliskich gmin, graniczących z formalną administracją Torunia, ale wciąż poza nią. W rezultacie Toruń otoczony jest pasem gęsto zaludnionych osad, których mieszkańcy pracują, robią zakupy i bawią się we właściwym mieście, ale oficjalnie w nim nie mieszkają.

W ostatnich latach toczyła się dyskusja, czy te okoliczne społeczności powinny zostać włączone do obszaru administracyjnego miasta. W dłuższej perspektywie wydaje się to raczej nieuniknione, choć wielu twierdzi, że Toruń niemal osiągnął granicę swojego rozwoju w granicach miasta.

Wewnątrz miasta większość ludności koncentruje się na prawym (północnym) brzegu Wisły. Dwa z najgęściej zaludnionych obszarów to Rubinkowo i Na Skarpie, projekty mieszkaniowe realizowane głównie w latach 70. i 80. pomiędzy dzielnicami środkowymi i najbardziej wysuniętymi na wschód; ich całkowita liczba mieszkańców wynosi około 70 000.

Obszar metra bydgosko-toruńskiego Torunia i Bydgoszczy, ich powiaty, a także szereg mniejszych miast, może liczyć łącznie do 800 tys. mieszkańców. Tym samym na obszarze tym zamieszkuje około jednej trzeciej ludności województwa kujawsko-pomorskiego (które liczy około 2,1 mln mieszkańców).